Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2016

DCCCX

Det jag är

Jag är ateist eftersom jag är fullständigt övertygad om att det inte finns någon gud, några gudar och/eller högre makter som på något sätt skulle kunna ha haft, har eller kommer att ha någon som helst inverkan på mitt liv eller någonting av allt det som utspelar sig här på jorden.

Jag är kommunist genom att jag anser att det enda samhälle som borde existera är ett sådant där allt ägs av alla och på samma villkor, där alla människor har samma möjligheter och rättigheter, där klasserna och staterna har upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.

Jag är republikan på grund av att jag inte vill leva i en monarki, det är mycket svårt för mig att förstå att folk som lever i en demokrati kan stödja någon som kallas kung, drottning, prinsessa eller prins och lever i ett kungahus och dessutom inte göra någonting alls åt det, en folkomröstning är obligatorisk.

Read Full Post »

DCCCIX

Karma

Vissa anser att det finns någonting som kan betecknas som ”karma” och innebär att leva i harmoni med sig själv och omgivningen, att få igen det man ger till andra, att allt har en mening m.m. Jag önskar det vore så men livet har gett mig en annan åsikt.

Det är nämligen så att ibland får man inte tillbaks ett enda dyft av allt man tidigare har valt att ge, det kan vara totalt omöjligt att leva i harmoni med sig själv och omgivningen och ingenting tycks ha någon som helst mening, detta är kanske endast någonting jag känner.

Hur som helst, och för att inte gå in på djupet, avslutar jag dagens inlägg med att tillägga att ibland kan det faktiskt vara tvärsom och då känns det nästan som om ett ”karma” ändå existerar, livet blir lättare och man är till freds med det man ger, det man känner och det som sker.

Read Full Post »

DCCCVIII

Ansiktsmask

De senaste dagarna har jag en ansiktsmask på mig när jag cyklar till och från kontoret under veckorna, anledningen till detta är den höga luftföroreningen som just nu drabbar Spaniens huvudstad, utan denna mask så känns det faktiskt i både näsa och hals.

Partikelhalterna i luften kanske inte är fullt så höga som i andra storstäder runt om i världen men de ligger ändå på en tillräckligt hög nivå för att vara oroväckande, partiklarna kommer framförallt från bilarnas avgaser, som innehåller bl.a. kväveoxider, bensen och kolmonoxid.

Det aktuella läget är förstås till den största delen orsakat av den mycket täta trafiken men också pga de rådande atmosferiska omständigheterna, tur i alla fall att det kom lite regn tidigare, sådant rensar alltid upp lite men det borde också blåsa lite mer vilket det faktiskt nästan aldrig gör nuförtiden.

Read Full Post »

« Newer Posts