Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Studier’ Category

MCXLXV

Åt rätt håll

Normalt sett så brukar vi säga, så även jag, att det går åt rätt håll när våren är på intågande och inte nu men jag säger det ändå, trots att dagarnas längd förkortas och både mörker och kyla gör sig starkare. Men det finns annat som känns bättre.

För att nämna lite av vad som jag just nu uppfattar som positivt vill jag berätta att dottern nu, i tisdags, har blivit utskriven från sjukhuset och påbörjat sin yrkesutbildning, det mesta tyder på att det känns bra för henne att vistas i en ny miljö med nya klasskamrater.

I onsdags gjorde vi det första besöket till en privat klinik, vår plan är som sagt att genomgå privat professionell hjälp och psykoterapi, både gemensam och enskild enligt behov, samt mindre doser av medicin, hos den kvinnliga psykiatriker/psykolog som dottern vårdats av tidigare.

Själv har jag, som ni redan vet, börjat deltaga i mötena hos AA en gång i veckan, dock inte i förra veckan pga besöket till sjukhuset som då kändes mycket viktigare, ändå ingen fara i familjens sällskap. Igår var jag där igen, kunde då dela med mina kamrater att jag faktiskt redan gjort en månad.

Read Full Post »

Omstart

Ja, det är inte bara jag som har gjort en omstart sedan den 13 augusti utan den senaste tidens händelser har inneburit att vi alla i familjen har tvingats att starta om eller åtminstone försöka göra det med omedelbar effekt.

Själv har jag sedan det nämnda datumet deltagit i mötena en gång i veckan, ikväll är det dags igen, även om jag kanske gör ett undantag nu när ett besök till sjukhuset just nu känns enormt mycket viktigare, ändå ingen fara i familjens sällskap.

Dotterns omstart blir till veckan då hon kommer att påbörja sin yrkesutbildning på en ny plats med nya elever och på en annan nivå, hon ska gå två år på marketing och reklam-linjen, det första årets teoriskt och det andra året praktiskt med en mindre inkomst.

För min fru, och även för vår dotter och mig själv, har det redan blivit, sedan den 22 augusti, en omstart nu när vår käre hund Goofy fick gå vidare och lämnade hemmet tomt, nu är det endast katten Tilo som utgör den fjärde familjemedlemmen och han mår bara bra han.

Read Full Post »

MXX

Årets början

Jag har sagt det tidigare men jag vill åter igen uttrycka mina känslor gällande detta, alltså årets början. I de flesta anseenden tar året sin början i september och inte i januari, allt börjar ju liksom, skolåret, arbetet efter semestern m.m.

På tal om detta så har dottern har återvänt till sitt forna gymnasium för att slutligen, och en gång för alla, avsluta sina grundstudier genom att bli godkänd i historia. Hon kommer även att medverka i några av de andra ämnena om så bara för att bli påmind.

Avslutar dagens inlägg med att med lättnad konstatera att allt fungerar som det bör, gränserna som sattes upp i somras respekteras till fullo och ingenting som inte får hända har hänt. Det går alltså trots allt, och det kommer det att fortsätta att göra för mitt och alla andras bästa.

Read Full Post »

CMXLII

Rutinernas värde

Många gånger betraktar vi rutiner som någonting jobbigt och tråkigt men ibland borde vi tänka lite extra på rutinernas värde, att hamna utanför ”systemet” när det gäller både arbete och skola är verkligen inte det lättaste det heller, allt liksom rasar ihop.

Jag har själv minnen av att ha halkat ut ur rutinerna, de få gånger jag har haft oturen att vara arbetslös eller endast deltids-anställd, till en början tog jag det som typ semester men sedan blev det jobbigt, att vara ensam, alla andra fanns liksom inte längre, de jobbade ju.

Nu är det dottern som har hamnat i samma sits, under två års tid nu har hon bara haft några få klasser, inte något fast schema och sedan i höstas endast klasser under kvällstid, det är inte undra på att hon inte alls vet vad hon ska göra under dagarna, de andra finns inte, de går ju i skolan.

Read Full Post »

CMVIII

Tro, hopp och kärlek

Jag har en tro, rent politiskt sett, på en bättre framtid; ett nyval, en sann och äkta demokrati, ett slut på all korruption och nyfascism, ett avskaffande av polisstaten, en republik istället för en monarki m.m.

Jag hyser hopp om ett fungerande kostnadsfritt skolsystem där alla barn och ungdomar får samma chans och på samma villkor, en förbättrad sjukvård med kortare väntetider, bättre diagnoser, färre recept m.m.

Jag känner kärlek till min familj och mina anhöriga samt till de få vänner som genom sina ord och handlingar verkligen har bevisat att de går att lita på, alltid finns där samt ovillkorligt erbjuder stöd och uppmuntran m.m.

Read Full Post »

CMIV

Kursstart

Vill i dagens inlägg tala om att dottern faktiskt har blivit antagen i den förberedningskurs som, om hon blir godkänd, ger henne möjlighet att gå vidare direkt till en högre grad av yrkesutbildning även fast hon inte blivit godkänd i alla ämnen i gymnasiet.

Vill dock påpeka att det förstås inte är det lättaste, den kurs hon nu börjar i oktober är bara en handledning för att förbereda sina studier samt att kunna skriva in sig i provet i maj i vilket hon förstås också måste bli godkänd för att sedan söka en plats till hösten.

Saken är den att kursen är under kvällstid vilket i det närmaste omöjliggör att hon också går den studiecirkel i engelska som hon har blivit tilldelad, det är verkligen synd. Vi får väl se om det kanske ändå finns en chans nu när det bara är fråga om en kväll i veckan, kan väl i alla fall hoppas!

Read Full Post »